fp-image02Мабуть, одним із найдавніших ремесел, котрі опанувала людина, було столярство. Адже саме перші матері-альні речі, котрі оточували людину, були з дерева. Люди, які вміли ви-готовляти їх були у великій пошані. Час минав, змінювались потреби людини, і відповідно до них сама професія удосконалювалась, ставала більш творчою та багатопрофільною. Сьогодні столяр – робітник, котрий здійснює всі види обробки деревини. Ця професія завжди є однією із актуальних на ринку праці!

Художнє професійно-технічне училище № 14 смт. Івано - Франкове – освітній, творчий та професійний осередок, де навчають цьому ремеслу. Це була одна із перших і головних спеціальностей у нашому навчальному закладі від моменту його створення. Навчання змінювалось до вимог і потреб ринку праці, проте незмінною залишилась підготовка добросовісного працівника, конкурентноспроможного професіонала.

Якщо Тобі подобається працюва-ти з деревом, конструювати, то наш навчальний заклад запрошує на навчання юнаків за спеціальностями:

  • «Столяр. Виробник художніх виробів з дерева». На базі основної школи (9 класів). Термін навчання – 3 роки.
  • «Столяр. Верстатник дерево-обробних верстатів». На базі повної загальної середньої освіти (11 класів). Термін навчання – 1,5 року.

В програму навчання входить те-оретичний та практичний курси, а та-кож проходження виробничої прак-тики, де здібних і перспективних учнів охоче залишають і працевлаштовують.

Обравши дану професію, Ти ви-вчатимеш основи будови деревооброб-них верстатів та специфіку праці на них.

Навчаючись у нас, Ти вивчати-меш такі предмети як «Конструювання меблів», «Історія розвитку меблярства» «Стилі в меблях» та ін..

В процесі занять з виробничого навчання опануєш увесь техно-логічний процес виготовлення корпус-них меблів,

меблів з масиву, художніх меблів, котрі виготовлятимуться Тобою за розробле-ним авторським кресленням. Крім цьо-го, Ти вмітимеш виконувати ремонт столярних робіт та їх реставрацію.

Навчання та підготовка спеціалістів проходить у механічних цехах та столя-рних майстернях.

Після завершення терміну навчання Ти:

  • продовжуєш здобувати знання навчаючись у Львівській ака-демії мистецтв, Інституті мистецтвознавства філіал педуніверситету ім. В. Сте-фаника м. Івано-Франківськ, Інституті архітектури наці-онального університету «Львівська політехніка»
  • працевлаштуватись у "ЮрВіт" смт. Івано-Франкове, ПАТ "Явір", "Тесля" смт. Брюховичі, "Галімпекс" м. Львів, "Світанок" м. Львів, "Класик-Інтер"єр" м. Львів, "Бакун" м. Львів, на в-цтві народних музичних інструментів "Трембіта" м. Львів, ремонтно - екс-перементальний завод від Львівської залізниці

На замітку: Будучи нашим учнем Ти забезпечуєшся одноразовим харчуванням, без-коштовним гуртожитком та стипендією (в разі успішного закінчення навчального семестру).


Ви можете поділитись цікавою статтею з друзями в соціальних мережах: